Company profile
ก่อตั้งในประเทศไทยปี 2009 หลักสูตรแรกที่ทางสถาบันนำเสนอแก่นักลงทุน เป็นหลักสูตรการวิเคราะห์หุ้นตามแนวโน้ม โดยระบบลิขสิทธิ์ทีทรีบี T3B system ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์การใช้งานกว่า 15 ปี ซื่งสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องและจำกัดการขาดทุนได้ในตลาดขาขึ้น ขาลงและ แนวราบ
จากผลตอบรับอย่างดีต่อระบบทีทรีบี ที่ช่วยนักลงทุนให้สามารถสร้างและเพิ่มพูนผลตอบการจากลงทุนได้ ASM Capital จึงได้ขยายฐานการบริการและหลักสูตรให้ความรู้ ตามหลักการสร้างความมั่นคั่ง ‘5 Pillars of Wealth’ ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยวางพื้นฐานการสสร้างผลตอบแทนและพัฒนาให้เติบโตมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ – ครอบคลุมความรู้ในการลงทุน ทั้งด้านเทคนิคโดยระบบลิขสิทธ์เฉพาะและด้านพื้นฐาน สำหรับการลงทุนในหุ้น ดัชนี ตลาดล่วงหน้าและอนุพันธ์ 
การลงทุนทางเลือก
• การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
• สร้างผลตอบแทนกับธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต
• เทคนิคพื้นฐานการวางแผนการเงินและประกันชีวิต 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา
‘ลงทุนให้เงินงอกเงย อย่างคุ้มความเสี่ยง’ มุ่งเน้นการพัฒนานักลงทุนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เงินทองของตนเอง  โดยองค์ความรู้และระบบที่จะมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ เพื่อช่วยนักลงทุนสามารถประเมินและเลือกการลงทุนที่ถูกกับสไตล์ในความเสี่ยงที่รับได้สำหรับตนเองและครอบครัว
การพัฒนาความมั่งคั่งส่วนบุคคลนี้ ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว การให้คำปรึกษาและสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ทางสถาบันให้สำคัญแก่นักลงทุน เพื่อให้การก้าวเดินไปบนเส้นทางการลงทุนของคุณไม่โดดเดี่ยว เราพร้อมก้าวไปกับคุณ ด้วยการสนับสนุนที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director, Coach and Mentor
T3B Coach (Thailand)
Alvin Goh
• B.B.A  
(NUS, Singapore)
• Trainer, T3B System.
• Coach, T3B Thailand
• Mor than 10 years experience
investing in Asia & US stock markets segment.
• Using safe and low risk approach to
wealth accumulation.

"Successful traders learn to trade correctly. Consistency is key. Over time, money will follow"

T3B Director (Thailand)
Samaporn Kandet
(Michelle)
• B.Engineering  (CMU, 
  Thailand)
• M.Sc., Logistic 
  (Wollongong, Australia).
• Trainer & Mentor T3B Thailand.
• Professional trader in various Asia's stock
  markets, Forex, and FUTURES.
• Consultant for a largest logistic MNC 
To achieve a consistent result
in trading journey
"SUCCESS = MACHINE + METHOD - ME"
T3B General Manager (Thailand)
Passakorn
• Former school director
•  From zero trading
knowledge to an expert
with in a year
•  Mentor T3B Thailand.
•  Passion is a key to succeed in trading journey

" Chart reading is that simple, zero or little knowledge doesn’t stop you from achieving your investment goal "

T3B Mentor (Thailand)
Phisut Limwiwatkul
• B.Sc. Science
(PSU, Thailand).
• M.B.A, Financial and banking.
• Mentor T3B Thailand.
• Advance trader in stock markets.
• Senior techncian for a largest automotive MNC
" Successful investors understand
what they are investing and know when is the right timing to enter and exit the market. "
**คำเตือน การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน หรือการเก็งกำไรใดๆ ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ "มีหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น" ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์ "ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ" และ "ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดุมทุน" ในประเทศไทย ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลงานในอนาคต ผลงานการกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล การนำเสนอข้อมูล ของศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบีอยู่บนสมมุติฐานและหลักการที่ถูกกำหนดขึ้นโดยทีทรีบีเท่านั้น และโปรดประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น