ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี

ดู ศูนย์อบรมทีทรีบี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 เวลาทำการ:

   จันทร์ –ศุกร์: 12:00 – 20:00 hr

   เสาร์-อาทิตย์: 9:00 – 17:00 hr

Tel:    02-634-2759, 080-994-0348
Fax:    02-634-2759
Email:    wealth@t3bthailand.co.th
สถานที่:
   ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี , ชั้น 11, อาคารบุญมิตร เลขที่ 138 ถนนสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพ 10500 
   ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม และซอยละลายทรัพย์ 5 นาที เดินจากรถไฟฟ้าศาลาแดงหรือช่องนนทรี 10 นาที
   เดินจากรถใต้ดินสถานีสีลม

 

**คำเตือน การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน หรือการเก็งกำไรใดๆ ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ "มีหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น" ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์ "ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ" และ "ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดุมทุน" ในประเทศไทย ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลงานในอนาคต ผลงานการกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล การนำเสนอข้อมูล ของศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบีอยู่บนสมมุติฐานและหลักการที่ถูกกำหนดขึ้นโดยทีทรีบีเท่านั้น และโปรดประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น