T3B TRAINING CENTER
สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านที่เข้ามาเยียมเยียนเว็บไซต์แห่งนี้ ทางศูนย์ฝึกอบรม T3B Training Center สาขาประเทศไทย ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ครอบครัวนักลงทุน T3B ของที่นี้ก็เพิ่มขึ้นมาก ก็เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจที่สามารถผลิตนักลงทุนที่มีคุณภาพได้ สามารถยืนอยู่ได้ในตลาด และขยับเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราเป็นศูนย์อบรมทางเทคนิคสาขาประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เรามีรูปแบบการเรียนรู้ทางเทคนิคในระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่และแม่นยำ ทา่นจะรู้สึกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับ ท่านลองพิจารณาเข้ามาฟังระบบการอบรมของ T3B System อาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดกาลครับ 

phisutl@t3bthailand.com 

2012.01.25

Preview Date
July 2020
Free Preview
Register Now!
Date
Time
คอร์สฟรีสำหรับสมาชิก
Nov 25 Sun
0830-1200
Full Course
July 2020
Course
trader 1
Date
26 - 27/03/2016
**คำเตือน การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน หรือการเก็งกำไรใดๆ ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ "มีหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น" ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์ "ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ" และ "ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดุมทุน" ในประเทศไทย ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลงานในอนาคต ผลงานการกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล การนำเสนอข้อมูล ของศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบีอยู่บนสมมุติฐานและหลักการที่ถูกกำหนดขึ้นโดยทีทรีบีเท่านั้น และโปรดประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น