ภาพข่าว
คำนิยม

คุณพิจักษณ์ เจ้าของธุรกิจ

คุณธาริณี เจ้าของธุรกิจ

คุณพระวี ธุรกิจด้านสื่อสารสิ่งพิมพ์

หล่อใสไร้รัก

ผมเป็นรุ่นแรกของครอบครัว T3B ครับ หลังจากเรียนรู้จนเข้าใจและทบทวนตำราอยู่เสมอ จากเคยขาดทุนเกิน 50% ของพอร์ท ขอบคุณ T3B ครับ สามารถกลับขึ้นมาได้เกินเป้าหมายแล้วครับ

คุณพระวี ธุรกิจด้านสื่อสารสิ่งพิมพ์

ขอขอบคุณ Mr.Keane Lee ที่ได้พัฒนาระบบ t3b ขอบคุณทางศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบีที่ได้นำระบบนี้เข้ามา เผยแพร่ในเมืองไทย รู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้ระบบนี้ ทำให้เข้าใจว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ตอนแรกๆ ไม่เข้าใจเลย แต่พอได้มาเรียนทบทวนหลายๆครั้ง ก็เริ่มจับหลักการและการนำไปใช้ได้ดีขึ้น ตอนนี้ก็ได้กำไรกลับ มาแล้วคะ แต่ก็จะยังเรียนรู้ต่อไป เพราะการสอนของ T3B นี้ดีที่สุด ขอบคุณอีกครั้งคะ

**คำเตือน การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน หรือการเก็งกำไรใดๆ ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ "มีหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น" ศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบี ไทยแลนด์ "ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ" และ "ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดุมทุน" ในประเทศไทย ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลงานในอนาคต ผลงานการกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล การนำเสนอข้อมูล ของศูนย์ฝึกอบรมทีทรีบีอยู่บนสมมุติฐานและหลักการที่ถูกกำหนดขึ้นโดยทีทรีบีเท่านั้น และโปรดประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น